SON GÖNDERİLER

Image

“İklim Sorunu” Üzerine Söyleşi

İklim değişiyor olabilir ve hatta bu değişim doğal seyrin dışında gelişiyor dahi olabilir; iklimle ilgili kabuller genel olarak modellemeler üzerine kurulu. Ancak bir kandırmaca ve bahane üretimi oldu...

Image

Kriminalizasyon

Almanya’nın başını çektiği, ülkücü kurumları yasaklama furyası, tam da Türk devletinin yaklaşık 10 yıldır fiilen takip ettiği yayılmacı politikayı geride bırakarak diplomasi dönemine girdiği 2020-2021...

Image

Siyonist Ajanlara Karşı Mücadele ve Lenin

Lenin, II. Enternasyonal içinde Siyonist Sosyalist Parti’yle mücadele etti. O sıralar Uluslararası Sosyalist Büro’nun üyesi olan Lenin, RSDİP’nin, gerçekte açık faaliyette bulunan Siyonistler ve Rus v...

Image

Ceket, Devlet, Lokma

İBB’nin İGDAŞ’ı özelleştirmeye açması gündem edilmiyor. “Kentsel dönüşüm” adı altında, İBB üzerinden, AKP-CHP ortaklığında devasa bir rant ve sürgün mekanizmasının işleyişi kimseyi rahatsız etmiyor. S...

Image

İklim Değişikliği Bir ‘Sorun’ mu?

Uluslararası sermaye birlikleri, Dünya Bankası ile Dünya Ekonomik Forumu artık kalkınmacı değil çevreciler. Sermaye birlikleri, iklim değişikliği ve başka çevre sorunlarına çare olarak doğanın finansa...

Image

Burjuvazinin “İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi” ve Gösterdikleri (I)

Sömürü oranlarını düşürmeye gayret etmek işçi sınıfı açısından bir eğitim, nispi bir başarı, burjuvazi açısından ise teşhir işlevi görecektir ki önümüze koydukları safsatayı sınıfa anlatmak kolaydır, ...

Image

Şehir Devlet: İstanbul

Esas mesele, özellikle Saraçhane mitinginde Ekrem İmamoğlu’na önderlik misyonu atfeden “Sol” çevrelerin, yeni dünya düzenindeki işçiden, yoksuldan arındırılması hedeflenen “Şehir İstanbul”un temsilcil...

Image

Transdinyester İkinci Ukrayna mı Olacak?

Yapılan analizler çerçevesinde, jeopolitik açıdan, donmuş Transdinyester çatışmasının sıcak çatışmaya dönüşme ve Ukrayna krizi ile birlikte değerlendirildiğinde, krizin çok aktörlü doğasının askerî, e...

Image

Antonio Labriola

Labriola’nın adı hep karanlıkta kaldı. Onun görüşleri ancak yirmi birinci yüzyılda tekrar gün yüzü görmeye başladı; bu durumun zirvesi eserlerinin İtalya’da yeniden basıma hazırlanıyor oluşudur.

Image

Yeşil Dönüşüm: Bitcoin

Devlet ve sermaye; temiz enerji, yeşil dönüşüm, karbon ayak izi yalanları ile halkın karşısına çıkarken Bitcoin’in harcadığı elektriğin hesabı yapılmamaktadır. Kripto yasası dedikleri ise kripto para ...

Image

Mavi Marmara Katliamının Yıl Dönümü Münasebetiyle

Bugün, 14 yıl sonra, Mavi Marmara hadisesi tüm sembolleriyle yaşanmaya devam ediyor. İsrail soykırım uyguluyor, Aşdod Limanı’na gemiler varmaya devam ediyor. Bu hikâye, Türkiye’de kalbi Filistin’le at...

Image

Serbest, Başıboş, Boş

Bugün başıboş köpeği, toplumun ortak varlığı olan çocukların üzerine çıkaranlar, çocukları başıboş köpeklerin parçalamasını “doğal seleksiyon” olarak görenler, sermayenin toplum arasında dolaşan ajanl...

Image

Mücadele Zeminimiz (III)

“Dava” bugünün anlayışıyla ayrıma tutularak ister ilahî ister dünyevî mânâda kavransın, egemenlerin açtığı kapıdan girmemek direnişin ilk adımıdır. Egemen ile sömürülen arasında, olaylara verilen anla...

Image

Kovid Gerçekte Neyle İlgiliydi?

2019’un sonlarına doğru birçok şirket yeterli kâr oranını elde edemedi. Düşen cirolar, sınırlı nakit akışları ve yüksek borçlu bilançolar yaygındı. Ekonomik büyüme, Şubat 2020’deki büyük borsa çöküşün...

KARIŞIK GÖNDERİLER

Image

Yarma Harekâtı

Kitleselleşecek bir sol partinin, “en geniş anlamda” bir eğitim siyasetine neden ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seren bir vaka içindeyiz. Türkiye’de bu iki ihtiyacı (kitleselleşme/eğitim) bir ikilem o...

Image

Haluk Yok; Devlet ve Sermaye Var

Halk, sahte bir kavga ile aldatılmıştır. Hem asıl sorumluların tartışılmaması için dikkatler bu kavgaya çekilmiş, hem de AKP ve kurumlarına güvenmeyen geniş halk yığınlarının paralarının alınması için...

Image

11 Eylül 1973: Bir Darbenin Ana Bileşenleri

Seksenlerde borç krizi üzerinden gerçekleştirilen saldırıdan itibaren aynı IMF’in ürettiği “ekonomik ilâç”, 150’den fazla gelişmekte olan ülkeye düzenli olarak uygulandı.

Image

Bozuk Plak

Güç birliğinin HDP merkezli kamptan laiklik duyarlılığıyla ayrılmasının dışında bir ideolojik farklılığının bulunmadığı da gösterilmiş olundu. Sandık fetişisti CHP kurmaylarının, kendilerinin hükûmett...

Image

Marksizm Nepal’de Yaşıyor mu?

Sosyalizmin umutlarını birincil olarak birkaç liderin yüceliğine, idealizmine, adanmışlığına, aydınlanmasına ve kişisel hazırlığına bağlayan ve sınıfsal yapıyı göz ardı eden her türlü teoriye karşı te...

Image

Kürt Ulusal Sorunu ve TKP

Kürtler, emperyalistler için bir ulus olmaktan çok, diğer devletleri zayıflatmak için kullanışlı bir aparat olarak görüldü. Özellikle Sovyetler ve İngiltere arasında tampon olan Türkiye ve Kemalist re...

Image

24 Ocak Kararlarından OVP’a: Yapısal Dönüşüm ve Muhalefet

Gelinen aşamada, ana gövdesi “muhalefetleşmiş” sol, ne yazık ki kapitalizmin hayatta kalma stratejilerine eklemlenmiş vaziyettedir. Bu nedenle OVP, 24 Ocak kararları ve 2001 krizinin aksine, herhangi ...

Image

Yörünge, Tetkik ve Tetik

“Zübüklerden kurtuluyoruz,” diyenler, Türkiye’nin en fazla Zübük üreten partisi olarak AKP’yi işaret edenler aynaya bakmalıdırlar. CHP içindeki kamanın sömürülen için bir kıymeti yoktur, esas mesele y...

Image

Kriminalizasyon

Almanya’nın başını çektiği, ülkücü kurumları yasaklama furyası, tam da Türk devletinin yaklaşık 10 yıldır fiilen takip ettiği yayılmacı politikayı geride bırakarak diplomasi dönemine girdiği 2020-2021...

Image

Sanghay İşbirliği Örgütü

ŞİÖ’nün anti-ABD direniş bloğu olarak görülmesinde tam bir yaklaşım birliği olduğunu söylemek zordur. Rusya Atlantik perspektifini terk etse de aynı şeyler Çin için henüz söylenemez. Her ne kadar ÇKP ...

Image

T.K.P. (İstanbul) 2. Kongresi

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 1925 yılında İstanbul’da düzenlenen 2. Kongresi’nde yaşanan iki tartışmayı yayımlıyoruz. 10 Eylül 1920 Bakü Kongresi’nde listeden seçilerek İcra Komitesi Sekreterliğ...

Image

Küresel Dijital Kimlik Gözetim Planı Hızlanıyor – Acilen Direniş Şart

Aşı pasaportlarına ve zorunluluklara karşı yürütülen mevcut mücadele kesinlikle gerekli olsa da, kitlelerin yarattığı tehlikelerin bilincine varması için bu çabaya dijital kimlik gündemi de eklenmelid...

Image

Alman Bitinin Kanı*

Yeni Alman emperyalizmi, “hür basın” sayesinde, “Yıldırım Savaşını” mazlum bir milletin isyanı bile gösterebilir, en sinsice “Sürpriz Baskınını”, haksız tecavüzü defetme yerine geçirebilirdi. Yeter ki...

Image

Çin’in Sosyal Kredi Sistemi

Kovid pandemisinin kontrol altına alınması ve Sıfır Kovid politikasının organize edilmesi, bunun yanında, dijital sistemlerin yardımıyla geniş ölçekli kapanma tedbirlerinin uygulanmış olması, dijital ...

  • Çeviren: Erhan Baltacı
  • 22 Haziran 2023
  • DOSYALAR
Image

Mayıs Olayları -I-

Louis Althusser’in Mayıs 1968 olayları ile ilgili olaylardan yaklaşık bir yıl sonra yaptığı analizleri içeren mektuplarının çevirisini, Fransız işçi sınıfının büyük 13 Mayıs Yürüyüşü'nün yıl dönümünde...

TÜM GÖNDERİLER