SON GÖNDERİLER

Image

Şehir Devlet: İstanbul

Esas mesele, özellikle Saraçhane mitinginde Ekrem İmamoğlu’na önderlik misyonu atfeden “Sol” çevrelerin, yeni dünya düzenindeki işçiden, yoksuldan arındırılması hedeflenen “Şehir İstanbul”un temsilcil...

Image

Transdinyester İkinci Ukrayna mı Olacak?

Yapılan analizler çerçevesinde, jeopolitik açıdan, donmuş Transdinyester çatışmasının sıcak çatışmaya dönüşme ve Ukrayna krizi ile birlikte değerlendirildiğinde, krizin çok aktörlü doğasının askerî, e...

Image

Antonio Labriola

Labriola’nın adı hep karanlıkta kaldı. Onun görüşleri ancak yirmi birinci yüzyılda tekrar gün yüzü görmeye başladı; bu durumun zirvesi eserlerinin İtalya’da yeniden basıma hazırlanıyor oluşudur.

Image

Yeşil Dönüşüm: Bitcoin

Devlet ve sermaye; temiz enerji, yeşil dönüşüm, karbon ayak izi yalanları ile halkın karşısına çıkarken Bitcoin’in harcadığı elektriğin hesabı yapılmamaktadır. Kripto yasası dedikleri ise kripto para ...

Image

Mavi Marmara Katliamının Yıl Dönümü Münasebetiyle

Bugün, 14 yıl sonra, Mavi Marmara hadisesi tüm sembolleriyle yaşanmaya devam ediyor. İsrail soykırım uyguluyor, Aşdod Limanı’na gemiler varmaya devam ediyor. Bu hikâye, Türkiye’de kalbi Filistin’le at...

Image

Serbest, Başıboş, Boş

Bugün başıboş köpeği, toplumun ortak varlığı olan çocukların üzerine çıkaranlar, çocukları başıboş köpeklerin parçalamasını “doğal seleksiyon” olarak görenler, sermayenin toplum arasında dolaşan ajanl...

Image

Mücadele Zeminimiz (III)

“Dava” bugünün anlayışıyla ayrıma tutularak ister ilahî ister dünyevî mânâda kavransın, egemenlerin açtığı kapıdan girmemek direnişin ilk adımıdır. Egemen ile sömürülen arasında, olaylara verilen anla...

Image

Kovid Gerçekte Neyle İlgiliydi?

2019’un sonlarına doğru birçok şirket yeterli kâr oranını elde edemedi. Düşen cirolar, sınırlı nakit akışları ve yüksek borçlu bilançolar yaygındı. Ekonomik büyüme, Şubat 2020’deki büyük borsa çöküşün...

Image

İskoçya’nın Nefret Dolu “Nefret Suçu” Yasası

Makul bir insan, bunların hiçbirini kabul etmezdi ancak yine de İskoçya’da inanılmaz derece öngörüsüz ve yasakçı önlemler, kendini beğenmiş yaratıcıları tarafından şaşırtıcı bir küçümseme ile teşvik e...

Image

Yolunda AŞ

Burjuvazi tüm kollarıyla kenetlenmiş ve yeni dönemin adımlarını atarken kitleye hangi sınırlarda kalınması gerektiği mesajını vermiştir. Bugün o barikatın gerisine itilenler, yarın kentin gerisine iti...

Image

Mayıs Bayramı Münasebetiyle Müslüman İşçilerine Mustafa Suphi Yoldaş’ın Hitabı

Müslüman yoldaşlar! Bütün dünya mazlum işçileri gibi siz de bu ihtilâlde bir şey kaybetmeyeceksiniz! Marx’ın dediği gibi, kollarınızı sıkan zincirlerden başka bir şey kaybetmeyeceksiniz. Birleşiniz ...

Image

Maksadımız

Mecmuamiz felsefe ile tevaggul eden zevatın, iktisatçıların, genç münevverlerin, muallimlerin, doktorların memleketimizin hayât-ı ictimaiye ve iktisadiyesine ait fikirlerine, makalelerine açıktır. Yal...

Image

Hamit Erdem ile THİF ve Yeni Hayat Dergisi Üzerine

Yeni Hayat dergisinin bulunabilen sayılarından oluşan, çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir kaynağı literatüre kazandıran Hamit Erdem’i konuk ettik. Sosyalizm.org adına kendisine çok teşekkür eder, b...

Image

Mücadele Zeminimiz (II)

Gerçeğe vakıf olanların hâli, örgütlülük durumu, etki güçleri iç açıcı değildir ve pek çok zorlukla yüzleşmektedirler. Bu açıdan kimsesiz gariplerden hallicedir Yunus. Yalandan, kendini büyük gösterme...

KARIŞIK GÖNDERİLER

Image

‘’Ukrayna’’ Ne Kadar Hukuki?

Ukrayna SSC Yüksek Sovyeti 16 Temmuz 1991’de devlet egemenliği deklarasyonunu kabul, 19 Ağustos’ta Moskova’da darbe girişiminin ardından da bağımsızlık ilan etti. Ne var ki bu bağımsızlık ancak 2 Aral...

Image

Yeninin Teberi

Değer yargıları, tarihsel bir trenin izleyeceği güzergâhı da mola vereceği istasyonları da belirleyebilme özelliğiyle, egemen olan söylemin üreticisi konumunda yer alıyor. Ulusların kendi kaderini tay...

Image

Antonio Labriola

Labriola’nın adı hep karanlıkta kaldı. Onun görüşleri ancak yirmi birinci yüzyılda tekrar gün yüzü görmeye başladı; bu durumun zirvesi eserlerinin İtalya’da yeniden basıma hazırlanıyor oluşudur.

Image

Geniş İstihdam – Düşük Ücret

Seçime dair plan ve yöntemlerine dair şeffaflar. Muhalif kanaat önderleri ise başka bir öykü anlatıyorlar ama iktidar kazanırsa neticedeki rollerini tartışmayacaklar. Kimse de onlara 'bizi niye ya...

Image

İklim Değişikliğini “Kişisel Bir Tehdit” Sanmanızı İstiyorlar. İşte Nedeni

İklim tartışmasını değiştirmek istiyorlar ve buna ihtiyaçları var. Artık bu konu çevre ile ilgili değil, “halk sağlığı” ile ilgili olacak. İklim değişikliğinin imajı değiştiriliyor – artık gezegen iç...

Image

Manzara

Deprem sonrasında ortaya çıkan enkazları, yıkılmış şehirleri ve karanlık-gri manzarayı iktidar ve sahte muhalefet birlikte yapmışlardır, bunu halkımız gayet iyi biliyor, halkımızın şimdilik bilemediği...

Image

ÇKP Tarihinde Sapmalar, Mao ve Mukadder Son

ÇKP bugün artık devrimin değil, karşı devrimin bir partisidir. ÇHC, devrimin bir kalesi olmaktan çoktan çıkarak emperyalizmin yedeği durumuna gelmiştir.

Image

Avrasya, Satranç Tahtası ve ABD

Balkanlar sözcüğü her zaman için etnik çatışma ve büyük güçlerin bölgesel çatışmalarını çağrıştırır. Avrasya’nın da kendi Balkanları vardır. Ancak Avrasya Balkanları daha büyük, kalabalık, etnik ve di...

Image

ABD ve Birleşik Krallık Aşı Reaksiyonlarını Gizlemek İçin Gizlice Anlaştı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin Pfizer’ın COVID-19 aşısına onay vermesinden günler önce, aşının yan etkilerini gizlemek amacıyla, ABD ve İngiltere sağlık yetkilileri arasında “karşılıklı gizlilik anlaşma...

Image

TÜSİAD Solu

Muvazaa ve icazet, Türkiye’nin gelenekselleşmiş siyasî parti anlayışı olarak devlet-hükûmet-parti bütünleşmesinin ve buradan giderek devletin kök yapısının veya partiler üstü “cemiyetin” korunması tem...

Image

İnsanın Özgürleşmesinde Etin Rolü

Et rejimi, belirleyici öneme sahip iki yeni gelişmeye yol açtı: Ateşin kullanılması ve hayvanların evcilleştirilmesi. İlki sindirim sürecini daha da kısalttı, çünkü ağza zaten âdeta yarı sindirilmiş y...

Image

İngiltere İşçi Partisi İşçi Sınıfını Nasıl Kaybetti? - I -

Seçim sürecinde Blair, partiyi emek ve sendika sorunlarına yoğunlaşmayacak, bunun yerine modernleştirilmiş yeni bir parti hâline getireceğine dair söz verdi. Partide yaptığı en önemli politika değişik...

Image

Jeremy Rifkin Neyi Savunuyor? Türkiye’ye Neden Geliyor?

Evet CHP, tam da yoksulluk zirve yaparken, tam da milyonlarca gencin huzursuzluğu artarken, tam da seçim yaklaşırken, tam da Kovid yasakları sonrası yüksek enflasyon soygunu karşısında halkın uyanma i...

Image

Metaverse

Pandemi ile yeni bir boyuta taşınan gözetim toplumu, devletin ve sermayenin insanı toplumdan ayırma, onu “bireye” sıkıştırma hedeflerinden biridir. Dijital teknolojilerin hayatımıza bu kadar dâhil olm...

Image

Pfizer, COVID Aşısı Dayatmaları İçin Lobi Faaliyeti Yürüten Grupları Gizlice Finanse Etti

Sözde bağımsız tüketici, tıp ve sivil haklar gruplarının birçoğu, zorunlu aşı için geniş bir destek görüntüsü yaratarak aşı üreten firmalardan birinden fon almıştır.

TÜM GÖNDERİLER