SON GÖNDERİLER

Image

Kovid Gerçekte Neyle İlgiliydi?

2019’un sonlarına doğru birçok şirket yeterli kâr oranını elde edemedi. Düşen cirolar, sınırlı nakit akışları ve yüksek borçlu bilançolar yaygındı. Ekonomik büyüme, Şubat 2020’deki büyük borsa çöküşün...

Image

İskoçya’nın Nefret Dolu “Nefret Suçu” Yasası

Makul bir insan, bunların hiçbirini kabul etmezdi ancak yine de İskoçya’da inanılmaz derece öngörüsüz ve yasakçı önlemler, kendini beğenmiş yaratıcıları tarafından şaşırtıcı bir küçümseme ile teşvik e...

Image

Yolunda AŞ

Burjuvazi tüm kollarıyla kenetlenmiş ve yeni dönemin adımlarını atarken kitleye hangi sınırlarda kalınması gerektiği mesajını vermiştir. Bugün o barikatın gerisine itilenler, yarın kentin gerisine iti...

Image

Mayıs Bayramı Münasebetiyle Müslüman İşçilerine Mustafa Suphi Yoldaş’ın Hitabı

Müslüman yoldaşlar! Bütün dünya mazlum işçileri gibi siz de bu ihtilâlde bir şey kaybetmeyeceksiniz! Marx’ın dediği gibi, kollarınızı sıkan zincirlerden başka bir şey kaybetmeyeceksiniz. Birleşiniz ...

Image

Maksadımız

Mecmuamiz felsefe ile tevaggul eden zevatın, iktisatçıların, genç münevverlerin, muallimlerin, doktorların memleketimizin hayât-ı ictimaiye ve iktisadiyesine ait fikirlerine, makalelerine açıktır. Yal...

Image

Hamit Erdem ile THİF ve Yeni Hayat Dergisi Üzerine

Yeni Hayat dergisinin bulunabilen sayılarından oluşan, çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir kaynağı literatüre kazandıran Hamit Erdem’i konuk ettik. Sosyalizm.org adına kendisine çok teşekkür eder, b...

Image

Mücadele Zeminimiz (II)

Gerçeğe vakıf olanların hâli, örgütlülük durumu, etki güçleri iç açıcı değildir ve pek çok zorlukla yüzleşmektedirler. Bu açıdan kimsesiz gariplerden hallicedir Yunus. Yalandan, kendini büyük gösterme...

Image

Rus-Ukrayna Savaşının Nedenleri ve Son Durum

"Rusya’nın, Ukrayna’nın tamamını ilhak etmesi ihtimaller içinde olmasa da aynı zamanda, Rusya’nın Donbass ve Karson’u tamamen ele geçirmesinden sonra durması da pek olası görünmüyor. Muhtemelen Transd...

Image

Seçimler ve Denge

Toplumu tepeden tırnağa “seçim” başlığına kilitleyen Türkiye burjuvazisi çok geniş bir harekât alanına sahiptir ve sistem karşıtı güçlerin muhalefet bloğu içinde seyreltilmesiyle birlikte boşalan alan...

Image

Evcilleştirmenin Diyalektiği: Hayvan Refahı’nın Neoliberal Sınırları ve Sosyalist Bir Çıkış İmkânı

Evcilleştirme, hayvanların üreme, barınma ve beslenmeleri üzerindeki sistematik insan kontrolünü ifade ettiği kadar benzer insanî ihtiyaçlar üzerindeki kontrolü de ifade eder. Devletin arkaik ve moder...

Image

YRP ve Kavga

Sosyalizm.org, ayağını sağlam zemine basmaya ve yürümeye devam edecek, kitlelerin varlık-yokluk davasını sahiplenen ve bugün adını sanını bilmediği yoldaşları ile buluşacak, bir büyük nehre mütevazı k...

Image

Emperyalist Merkezlerde Kararsız Bir Döneme Doğru (III)

Yaygın bir savaşın öncesinde görülebilecek nüfus politikaları ve atmosfer yüzeye çıkmaya başladı. Açık bir savaş patlak versin veya vermesin savaş beklentisi, kültürden burjuva politik öznelere ve eko...

Image

Mücadele Zeminimiz (I)

Mücadele tarihimizle bağımız kopmuş, olsa olsa sezgiye dayalı bir sempati düzeyinde kalmıştır. Zihinde içeri[y/ğ]e ait bir şeyin kalmaması ise bugün Türkiye sosyalist hareketinin âdeta amentüsü hâlini...

Image

Erkan Karagöz ile Güneybatı Kafkasya Demokratik Cumhuriyeti – “Şura Deneyimleri” Üzerine

Bir Şura deneyimi olarak Güneybatı Kafkas Demokratik Cumhuriyeti’ni konu edindiğimiz röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz. Konuğumuz, konu üzerine değerli araştırmaları ve kaynak kitaplarıyla istisna b...

KARIŞIK GÖNDERİLER

Image

İkili Ajan: Yevno Azef

Azef, Merkez Komitesi’nin kendisini son bir kez sorguya çekmek istemesinden sonra ortadan kayboldu. Başka bir kimlikle Berlin’e yerleşti. On yıl sonra, 24 Nisan 1918’de bir hastane yatağında ölene kad...

Image

Avrasyacılık ve Rus Jeopolitiği

Hayata geçirilebilmesi hâlinde ikinci bir süper güç olacak yeni imparatorluk ile Rusya, ABD elebaşılığındaki emperyalizmin kudretini temelinden sarsabilme peşindedir.

Image

Blok Zinciri Emperyalizmi

Blok zinciri üzerine kurulu, egemenliği kendinden kimlik, askerîleşmiş devletin sosyal kredi ile ilgili risk değerlendirmelerini yapmasına imkân sağlayacak bir yol aslında. Burası, hiçbir aracı kuruml...

Image

İstanbul’da 1 Mayıs

TÜSTAV Komintern Arşivi 1925 belgeleri arasında Banu İşlet tarafından bulunarak transliterasyonu yapılmış, Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da 1 Mayıs” şiiri

Image

Avrupa

Devletler ve uluslar, bir organizmanın yaşama güdüsü ile neredeyse aynı hareket salınımını sergiler, zira bu yapıların tarihsel akış içinde şekillenmiş bir bedeni ve ruhu vardır. Dolayısıyla devletler...

Image

Sahip Olduğunuz Servet Bizden Çaldıklarınızdır: İşgal, Direniş, Üretim!

“Tazminat alamadım; ama fabrikayı kazandım. Çocuklarımıza, onların nesline gelince, en azından şimdi yaratmaya çalıştığımız sisteme sahip çıkmalarını istiyoruz.”

Image

Komünist Birlik Merkez Komitesi’ne Hitap

"Marks'ın Komünist Birlik Merkez Komitesi’ne Hitabı: Sermayenin hâkimiyeti ve hızla gerçekleşen sermaye birikimi, küçük burjuva demokratlar için ileride karşı çıkılacak hususlardır. Sermayenin hâkimiy...

Image

Planlı Bir Ekonomi ve Deney Kültürü

Çin'de, Deng Xiaoping'in artan deney ya da her düzeyde deneme yanılma ilkesinin bayrağı altında, bir yanda dijital-endüstriyel modernizasyonu gündemine almış resmi politika, diğer yanda dinamik bir öz...

Image

24 Ocak Kararlarından OVP’a: Yapısal Dönüşüm ve Muhalefet

Gelinen aşamada, ana gövdesi “muhalefetleşmiş” sol, ne yazık ki kapitalizmin hayatta kalma stratejilerine eklemlenmiş vaziyettedir. Bu nedenle OVP, 24 Ocak kararları ve 2001 krizinin aksine, herhangi ...

Image

Filistin-İsrail Savaşı Bağlamında Orta Doğu’da Emperyalistler Arası Jeopolitik Mücadele

Nesnel olarak elbette bir dünya savaşı olasıdır, ancak bunun kapitalistler arası çok büyük bir enerji birikimlerine tekabül etmesi gerekiyor. Kapitalist bloklar arası sürtüşme-çelişki ve uzlaşmazlıkla...

Image

İslâm’ın Bayrağı Kızıldır!

Bugüne kadar, İslâm’ın devrimci potansiyeli sözüm ona “sosyalist” çevreler tarafından ya görmezden gelindi ya da bütünüyle inkâr edildi. Milyarlarca insanın sahip olduğu bir inanç, gericiliğin yerel b...

Image

Platform Kapitalizmi Toplumun Hizmetinde mi?

Platformlar nispeten yeni bir olgudur. Yirmi yıl önce, Google, Facebook ve Çinli muadilleri hâlen daha gelişmekte olan ya da henüz var olmayan şirketlerdi. Ancak bugün, Silikon Vadisi’nin bu yeniliği ...

Image

Tatil Arası “Eylem” ve Hizaya Geçiş

Politikanın ilkeler üzerinden sürdürülmesi gerektiğini söyleyenler, ilkesizliği ilke edinmişlerdir. Sol, Akbelen talanı üzerinden yeni bir hizalanma hazırlığı içerisindedir. Huysuzluğunun nedeni, çıkı...

Image

Devlet

Devlet denen ve insanların onun halk yönetimi demek olduğunu anlatan masallara, proletaryanın birer burjuva yalanı olduğunu ortaya koyduğu o masallara inanıp batıl bir huşu içinde önünde diz çöktükler...

Image

Zuhra Altynbaeva

Tatar boşevik kadınların en bilinenlerinden biridir. Emine Muhiddinova ile yakın arkadaşlardı. Aynı dönemde birlikte çalışmış oldukları için, büyük ihtimal, Mustafa Suphi ile de tanışmış, birlikte çal...

TÜM GÖNDERİLER