SON GÖNDERİLER

Image

Mücadele Zeminimiz (II)

Gerçeğe vakıf olanların hâli, örgütlülük durumu, etki güçleri iç açıcı değildir ve pek çok zorlukla yüzleşmektedirler. Bu açıdan kimsesiz gariplerden hallicedir Yunus. Yalandan, kendini büyük gösterme...

Image

Rus-Ukrayna Savaşının Nedenleri ve Son Durum

"Rusya’nın, Ukrayna’nın tamamını ilhak etmesi ihtimaller içinde olmasa da aynı zamanda, Rusya’nın Donbass ve Karson’u tamamen ele geçirmesinden sonra durması da pek olası görünmüyor. Muhtemelen Transd...

Image

Seçimler ve Denge

Toplumu tepeden tırnağa “seçim” başlığına kilitleyen Türkiye burjuvazisi çok geniş bir harekât alanına sahiptir ve sistem karşıtı güçlerin muhalefet bloğu içinde seyreltilmesiyle birlikte boşalan alan...

Image

Evcilleştirmenin Diyalektiği: Hayvan Refahı’nın Neoliberal Sınırları ve Sosyalist Bir Çıkış İmkânı

Evcilleştirme, hayvanların üreme, barınma ve beslenmeleri üzerindeki sistematik insan kontrolünü ifade ettiği kadar benzer insanî ihtiyaçlar üzerindeki kontrolü de ifade eder. Devletin arkaik ve moder...

Image

YRP ve Kavga

Sosyalizm.org, ayağını sağlam zemine basmaya ve yürümeye devam edecek, kitlelerin varlık-yokluk davasını sahiplenen ve bugün adını sanını bilmediği yoldaşları ile buluşacak, bir büyük nehre mütevazı k...

Image

Emperyalist Merkezlerde Kararsız Bir Döneme Doğru (III)

Yaygın bir savaşın öncesinde görülebilecek nüfus politikaları ve atmosfer yüzeye çıkmaya başladı. Açık bir savaş patlak versin veya vermesin savaş beklentisi, kültürden burjuva politik öznelere ve eko...

Image

Mücadele Zeminimiz (I)

Mücadele tarihimizle bağımız kopmuş, olsa olsa sezgiye dayalı bir sempati düzeyinde kalmıştır. Zihinde içeri[y/ğ]e ait bir şeyin kalmaması ise bugün Türkiye sosyalist hareketinin âdeta amentüsü hâlini...

Image

Erkan Karagöz ile Güneybatı Kafkasya Demokratik Cumhuriyeti – “Şura Deneyimleri” Üzerine

Bir Şura deneyimi olarak Güneybatı Kafkas Demokratik Cumhuriyeti’ni konu edindiğimiz röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz. Konuğumuz, konu üzerine değerli araştırmaları ve kaynak kitaplarıyla istisna b...

Image

Bizler İçin Plânladıkları Gelecek: Küçük Evlerde ve Elektrikli Araçlarda Yaşayacak ve Mutlu Olacaksınız

Evsiz olmanın ve aracınızda yaşamanın “moda” sayılacağı bir gün göreceğimizi hiç hayal etmiş miydiniz? Peki “karavan hayatı” ve “otomobil hayatı” çok pahalı hâle geldiğinde gençler ne yapmaya başlayac...

Image

Aaron Bushnell Ölümsüzdür!

Aaron Bushnell’in feda eyleminin üzeri âdeta örtülmek isteniyor. Eyleme ilişkin görüntüler sansürlendi; ABD hava kuvvetlerinin genç bir mensubunun, üzerinde üniformasıyla giriştiği bu uyandırma harekâ...

Image

Çin-Suudi Arabistan İlişkileri: Batı Kampından Stratejik Ortaklığa

Suudi Arabistan, Çin’e petrol, petrokimya ürünleri ve diğer bazı ürünleri satıyor. Suudi Arabistan’ın Çin’den yaptığı ithalat ise Suudi Arabistan’ın artan ekonomik ve sosyal kalkınma ihtiyacını karşıl...

Image

Emperyalist Merkezlerde Kararsız Bir Döneme Doğru (II)

Kürtaj gibi yüzeyde “liberal bir hak” olarak tartışılan meselelerin, esası teşkil eden politikalarla bağını görerek değerlendirmek şart. ABD’deki kürtaj tartışmalarında kadın hakları merkezli yorumlar...

Image

Yörünge, Tetkik ve Tetik

“Zübüklerden kurtuluyoruz,” diyenler, Türkiye’nin en fazla Zübük üreten partisi olarak AKP’yi işaret edenler aynaya bakmalıdırlar. CHP içindeki kamanın sömürülen için bir kıymeti yoktur, esas mesele y...

Image

Emperyalist Merkezlerde Kararsız Bir Döneme Doğru (I)

Mesele en temelde alt yapıyla ilgilidir; toprak, nüfus ve üretim biçimi, metanın dolaşım tarzı üst yapıdaki gelişmeleri belirleyecektir. Gelmekte olanı kavrayabilmek için buraya bakmalı; yüzeyde olan ...

KARIŞIK GÖNDERİLER

Image

“Kod-42 ile işinize son verildi”

Bu konu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinden işinden olanların “mağduriyet hikâyesinden” ibaret değildir. Büyükşehir belediyesinin tavrı, tarzı, cesaretsizliği diğer belediyelere de içtihat olaca...

Image

Yeşil Şehirler ve Kapitalizmin Yön Tayini

Gaziantep, yeşil şehirler ile sermaye piyasalarının geliştirilmesi, nüfus kontrolü, ucuz emeğin merkezi olması ve karakteristik belediye başkanıyla yeni ekonomik modelin parlayan yıldızı olmak için tü...

Image

1 Mayısın Ruhuna İhanet

1 Mayısın amacından saptırılarak kutlanmasında her ne kadar DİSK’in rolü olsa da asıl neden 1980 sonrası kitlelerin hakim sınıflarca depolitize edilmesi ve daha da önemlisi yırtıcı küreselleşmenin yol...

Image

Nipah Virüsü Biyolojik Savaşın İkinci Aşaması mı, Yoksa İnsanları Hipnozla İkna Eden Bir Araç mı?

Ne yazık ki insanların Kovid aşılarının biyolojik silâh olduğu konusunda hiçbir fikre sahip olmadıkları koşullarda, bu sansür sorunsuz iş gördü. Bu tür bir sansür, insanları bir başka virüsün gene yüz...

Image

Bir Mitoloji Olarak Feminizm

En yalın şekilde dile getirilmesi gereken tez, şudur: Kadınların gerçek özgürlüğü, ancak komünizmle mümkündür. Kadının toplumsal ve insanî konumu ile üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet arasında ...

Image

Kadıköy

Devlet “sol”a bir alan vermiştir ve onu zihnen işçiden halktan kopuk, küçük burjuva ideolojisinin karargâhı olan Kadıköy’e sıkıştırmıştır.

Image

Birinci Mecliste Muhalefet

İlk dönem Cumhuriyet tarihi, ülkenin en karmaşık ve bilinmeyen dönemlerinden birini oluşturur. Savaşı başarıya ulaştıran birinci meclis içerisinde cereyan eden siyasi tartışmalar karartıldığı için doğ...

Image

Tatil Arası “Eylem” ve Hizaya Geçiş

Politikanın ilkeler üzerinden sürdürülmesi gerektiğini söyleyenler, ilkesizliği ilke edinmişlerdir. Sol, Akbelen talanı üzerinden yeni bir hizalanma hazırlığı içerisindedir. Huysuzluğunun nedeni, çıkı...

Image

İran’a Askerî Müdahale Olası mı?

ABD ve İsrail’in, İran’a olası saldırısı giderek karmaşık sorunların coğrafyasına dönüşen Ortadoğu’da son değil, başlangıç olacak, Pandora’nın kutusu açılacaktır. Muhalefeti İslamî rejim etrafında kon...

Image

Trajikomedi

İklim krizi bir işçi sınıfı krizidir. Temel gelirle 4 hafta tam kapanırsak herkes evinde karbon ayak izini küçültebilir. Buzullar ilk eridiğinde 4-6 hafta tam kapansaydık iklim krizi filan kalmazdı.

Image

Yaşadığımız Düzen

Burjuvazi, sınıf bilinciyle hareket ederek her türlü ideolojik aygıtı devreye koymaktadır. Sol çevrelerin önemli bir kısmı burjuvazinin ideolojik aygıtına dönüşerek, sömürü düzeninin devam etmesine so...

Image

11 Eylül 1973: Bir Darbenin Ana Bileşenleri

Seksenlerde borç krizi üzerinden gerçekleştirilen saldırıdan itibaren aynı IMF’in ürettiği “ekonomik ilâç”, 150’den fazla gelişmekte olan ülkeye düzenli olarak uygulandı.

Image

Şiddete Bakış

Dönemsel farkları dâhil etmeksizin, yalnızca şiddet kavramının farklı dillerde farklı anlam içeriklerine sahip oluşu meselesi dahi kavramın incelenmesindeki zorluğu açığa çıkarmaktadır. Bununla birlik...

Image

İsrail’in Gazze Soykırımı, Hamas ve Nedenleri

Savaşların amaçları her zaman jeopolitik bir boyuta sahiptir. Bu perspektiften bakarak Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in orantısız mukabelesini analiz etmek gerekir.

Image

TC Çalışma Bakanlığı Neden Kuruldu?

Bu yazıda siyasal yönetim aracı olarak Çalışma Bakanlığı’nın kurulması ile 1946 yılı sendikacılık hadiseleri ve arkasına eklenen olaylar merkeze alınacaktır. Sınıf çatışması sahasında süregiden belirs...

TÜM GÖNDERİLER