SON GÖNDERİLER

Image

Solun Problemlərinə İlkin Baxış

Nəticədə öz fikrilərini yayamaqda çətinlik çəkir və ya bu ele bir hal alır ki, fikirlər böyük kütlələrə çatmır. İqtisadi, sosyal, geo-siyasi mövzularda təhlillər isə azlıq təşkil etməkdədir. İstehsal ...

Image

Süper Kârlar ve Enflasyon

Dolayısıyla her kâr yazana aldanmamalıyız. Açık olayım; “şu rasyonele dönelim, hukuk çiğnendi artık yabancı sermaye gelmez,” filan diyenler var ya; onları kast ediyorum işte. Patlayan kârları da böyle...

Image

Dersimiz Gazze

Seküler ırkçılığın etkisiyle katliam ve direnişin sürdüğü Gazze artık önemli bir gündem olmaktan çıktı. Hatta Gazze ve direnişe dair paylaşımlara kızılmaya, bu paylaşımlara yönelik eleştiriler öne çık...

Image

Tarih Felsefesi Üzerine

İşçi sınıfının bu anlayışa göre eğitilmesi, onun hem geçmişe olan nefretini hem de fedakârlık ruhunu heder etmesine neden olmuştur. Çünkü bunların her ikisine de asıl güç kazandırabilecek olan, gelece...

Image

Teorik Faaliyet Neye Hizmet Etmeli?

Öyle anlaşılıyor ki, miadını doldurmuş sendikaların ve sol örgütlerin eskinin güzel hikâyesini aşamayan proletarya diktatörlüğü anlatısı, seslendikleri işçilerin işini kaybetmeme arzusundan daha etkil...

Image

Orta Asya’da Çin-Hindistan Güç Savaşı: IMEC, Kuşak-Yol Projesi’ne Karşı

Neoliberal sistemin 2008’den beri süren kronik krizini aşamaması sonucu, nesnel koşulların yavaş yavaş oluşmasıyla dünyamız yeni bir paylaşım savaşına doğru adım adım gidiyor.

Image

Humeyni Laikler Diyarında

Şah Rıza Pehlevi liderliğindeki İran devletinin “fazlasıyla tehdit” olarak gördüğü Seyyid Ruhullah Humeyni’ye ilişkin son radikal kararı, Kasım 1964’te tutuklama ve sürgün oldu. Humeyni’nin 1978’e ka...

Image

Yeni Evrensel Kilise

İnanıyoruz ki, gelecek yıllarda, temel siyasî ayrım sağ ve sol arasındaki ayrım olmaktan giderek çıkıp “her hâlükârda teknolojik ilerleme”nin safında olan bilimcilik savunucularıyla temel hatlarıyla e...

Image

“Türkiye’nin Filistin’de Ne İşi Olur!”

Eğer ki Büyük Savaş engellenmek isteniyorsa bunun tek yolu İsrail’in karşısına onu caydırabilecek ve geri çekilmeye zorlayacak bir güç birliği koymaktır. Bunun için Siyonist rejimi milyarlarca dolarla...

Image

Sahip Olduğunuz Servet Bizden Çaldıklarınızdır: İşgal, Direniş, Üretim!

“Tazminat alamadım; ama fabrikayı kazandım. Çocuklarımıza, onların nesline gelince, en azından şimdi yaratmaya çalıştığımız sisteme sahip çıkmalarını istiyoruz.”

Image

Cumhuriyet

Bugün 29 Ekim 1923 tarihine bakarken Osmanlı’dan bir kopuş aranıyorsa, burada ancak onun Tanzimat devriyle olan son bağlarının kopuşu bulunabilir. Cumhuriyet’in ilânı ve anlamı tarihsel bağlamından ko...

Image

Milliyetçilik, Ulusalcılık ve Yurtseverlik

Yurtseverlik, kendisine sosyolojik bir taban ararken, Türkiye ise bugün popülist-lümpen bir milliyetçilikle bürokratik-ideolojik bir ulusalcılığın arasına sıkışmış durumdadır.

Image

Tutsaklık

Aydınlanmacılık oynayanların Tanrı’sı, burjuva bilimi ve cumhuriyetidir. Her şeyin başı ve sonu buraya dairdir. Sınırlar buradan çizilmiş, zihinler burada tutsak edilmiştir.

Image

Britanya’da “Terörle Mücadele”

Gazeteci Klarenberg’i keyfi biçimde ve görüldüğü kadarıyla “sosyalist aydın” Mason’ın şikâyetleri üzerine gözaltına alabilen ve bu esnada dijital ve fiziksel verilerine el koyabilen Britanya polisi, b...

KARIŞIK GÖNDERİLER

Image

İklim Değişikliğini “Kişisel Bir Tehdit” Sanmanızı İstiyorlar. İşte Nedeni

İklim tartışmasını değiştirmek istiyorlar ve buna ihtiyaçları var. Artık bu konu çevre ile ilgili değil, “halk sağlığı” ile ilgili olacak. İklim değişikliğinin imajı değiştiriliyor – artık gezegen iç...

Image

Emir Erleri

Ernesto Che Guevara’nın devrim saflarına katılmadan evvel, henüz tıp öğrenciliği yıllarında Peru’daki cüzzam hastalarına eldiven ve maske ile müdahale etmeyi reddettiğini ve hastalara ruhen, fiziken (...

Image

“Gaziantep Modeli”nin Hukukî Çerçevesi

İklim sözleşmeleri bağlamında çevre ülkelerin sermaye kesimleri, ağır ekonomik maliyetlerle yüzleşmekten çekinmektedirler. Diğer yandan neo-liberal dönüşüm neticesinde, uluslararası sermaye girişine e...

Image

Avrasya, Satranç Tahtası ve ABD

Balkanlar sözcüğü her zaman için etnik çatışma ve büyük güçlerin bölgesel çatışmalarını çağrıştırır. Avrasya’nın da kendi Balkanları vardır. Ancak Avrasya Balkanları daha büyük, kalabalık, etnik ve di...

Image

Yeni Emperyalizmin Alfabesi: (A.B.C.) Silahları

Uluslararası finans-kapitalin kiralık katili Alman emperyalizmi, Amerikan emperyalizmiyle sözbirliği ederek, her gün biraz daha artan cinayet silahlarını maskelemeyle uğraşadursun. Uzakdoğu’da, Yakınd...

Image

Amerika'nın İlahiyatı

Küresel hegemonya, küresel değerler demektir. Roma, stoa üzerinden yine kendi hâkim sınıfına özgü bir yaşayış biçimi yaratmış, bu yaşayış biçimini evrensel “iyi” ile özdeş kılmıştır. Roma’daki senatör...

Image

Halka Duvar, Sermayeye Yazı Tahtası

Hollandalı çiftçiler ayakta, kapitalizmin kendisini resetleyerek rahatlamasının ceremesini çekmek istemiyorlar. Kârlarının sıfırlanma tehlikesiyle karşılaşan büyük sermaye ise bildiğini yapıyor; aşağı...

Image

100 Yıl Önce -1919’da- Çıkarılan BÜYÜK MECMUA Dergisi ve SABİHA SERTEL’in “KADINLIĞA DAİR” Yazıları (*)

Artık hürriyet, mahdut bir zümreye tahsis edilemez. Kanun-ı Esasi’nin bütün Osmanlılara verdiği hakkı bizlerden kimse esirgeyemez…” Sabiha Zekeriya, Büyük Mecmua Sayı 14, 30 Teşrinievvel 1919

Image

Hindutva-Hint Emperyalizmi

Hindutva çizgisindeki Hint emperyalist yönetimi, Orta Asya’ya yayılma niyeti taşımakta olup, bu noktada kendisini önleyebilecek Pakistan’ı baş düşman olarak görmektedir. Bugün büyük ekonomik atılımlar...

Image

İtalya Seçimlerinde Georgia Meloni’nin Zaferi Üzerine

Meloni, Chesterton’ın ilâhiyatı ile kitlelerle konuşuyor, iktidara yürüyor. Ana akım medya, “Mussolini’den sonra ilk defa faşist bir liderin iktidara geldiğinden” dem vuruyor. Bu sonuç, Şili halkının ...

Image

Twitter Nasıl Çalışır?

Burjuvazinin başka başka klikleri kontrollü bir it dövüşüne girmişken, Musk’ın ifşaatları arasından ortaya saçılacak verileri bu gözle, bu manzarayı unutmadan ele almak da devrimci bilinçlerimize kalı...

Image

Sovyet Toplu Konutları Gerçeği

Liberallerin artık Sovyet toplu konutlarını atıp “Ha ha çok kötü,” diye cahilce zırlamasından bunaldığım için belki kafaları meseleyi güzelce açıklarsak alır diye umuyorum. Toplu konutların bir diğer...

Image

Yeni ve Önemli Bir Kanıt Olarak Dünyadaki Kâr Oranları

Marx’ın kâr oranlarının düşme eğilimi kanunu, empirik düzeyde dünya bağlamında doğrulanmıştır. Amherst rakamları üzerinden değerlendirdiğimizde, son seksen yıl içerisinde dünyadaki kâr oranlarının yüz...

Image

Av. Ergin Sözen ile Söyleşi

“Model Şehir Gaziantep” başlıklı dosya çalışmamız kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi, Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi çalışanı Av. Ergin Sözen ile gerçekleştirdiğim...

Image

Çin Latin Amerika’da

Günümüzde Çin’in emperyal yayılması konuşulurken Latin Amerika’yla yoğun siyası ve ekonomik ilişkileri gözden kaçar. Oysa Latin Amerika ile ilişkileri Afrika’dan daha fazla ve kapsamlıdır. Son 15 yıld...

TÜM GÖNDERİLER